Retouren en Service

Recht van verzaking en ruiling

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van dienstenovereenkomst.

Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending gevoegd te worden. De retourzending dient te gebeuren per post of via aflevering in 1 van onze winkels.

Multi Bazar is niet aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen – die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Overeenkomstig wetboek economisch recht boek 6 kan de consument koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is zijn/haar eigendom binnen de 14 dagen af te halen. Op verzoek en kosten van de koper kan het product ook worden bezorgd.

Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden in 1 van de winkels van Multi Bazar binnen een termijn van 14 kalenderdagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.

Voorbeeldbrief herroepingsrecht: Open hier

Multi Bazar probeert ten allen tijde een goede service te geven aan zijn klanten. Onderstaande contactgegevens zijn beschikbaar van maandag van 13u tot 18u30, dinsdag tot vrijdag van 8u30 tot 18u30. Zaterdag van 8u30 – 18u. Zondag zijn we bereikbaar van 9u tot 12u.

Gebreken en klachttermijn
Voor service en herstellingen kan de koper terecht bij de Multi Bazar webshop op het nummer: 051/545575. Producten die defect zijn en hersteld moeten worden, kunnen binnengebracht worden in 1 van onze filialen.